«МИРАС», № 1 (41) / 2017 Ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Ұлтаралық татулық – Қазақстан халқы бірлігінің негізі»

 

МАЗМҰНЫ

 

ОҚЫРМАНҒА АРНАУ

Махмуд Қасымбеков. Алғы сөз

 

САЯСИ РАКУРС

Халықтың ұлтаралық бірлігін сақтау және нығайту – Қазақстанның ең маңызды құндылығы

 

БАҚ АЙНАСЫНДА

Казахстан демонстрирует всему миру уникальную модель межэтнического согласия

 

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫНЫҢ МУЗЕЙІ

Куляйша Актаева. Пространство исторического мышления и общественных коммуникаций

 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ МҰРАҒАТЫ

Еран Магузумов. Сохраняя прошлое, создавая будущее…

 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ КІТАПХАНАСЫ

Сандугаш Абсадирова. Личная библиотека Лидера Нации – это современный живой культурно-образовательный центр

 

ҮШІНШІ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сергей Коновалов. Третья модернизация – национальная модель развития Казахстана

 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМА

Тулеутай Сулейменов. Конституционная реформа стала новой страницей политического календаря XXI века

Ханкелді Әбжанов. Заманауи мемлекет құруды әрі бәсекеге қабілетті дамыған елдер қатарына кіруді көздеген тарихи шешім

 

ХАЛЫҚ БІРЛІГІ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ

Сауле Мамытова. Актуализация Стратегии «Казахстан-2050» в условиях новых вызовов глобализации: вопрос укрепления национального единства

Гүлмира Атабаева. Бірлік – береке бастауы

 

«MӘҢГІЛІК ЕЛ» ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ ТҰРҒЫДАН

Әсия Оспанова. Тәуелсіздік – тәтті ұғым таңдайдағы...

 

БІЗДІҢ СҰХБАТ

Альфия Баубекова: Батаменен ел көгерер

 

КӨРМЕ

Жанар Ахметова. Спорт высших достижений

 

БІЗДІҢ СЕРІКТЕСТЕР

Айгүл Рахтаева. Зергерлік бұйымдар сыры

 

ПРЕЗИДЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ХРОНИКАСЫ

Қазақстан Республикасы Президенті қызметінің хроникасы (2016 жылдың IV тоқсаны)

miras_1_41_2017.pdf