«МИРАС» № 3 (35) 2015 ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Бiз, ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген
Қазақстан халқы... (Қазақстан Республикасының Конституциясы
20 жылдығына арналады)»
 
 
МАЗМҰНЫ
 
САЯСИ РАКУРС
Конституция Казахстана – гарант и опора независимости
 
БАҚ АЙНАСЫНДА
Ата заң – азат елдің ар-намысы
 
РЕДАКТОР БАҒАНЫ
Ботагөз Қайыпова. Ата заң – тұрақтылық пен татулықтың кепілі
 
КОНСТИТУЦИЯ – ТҰРАҚТЫЛЫҚ ПЕН ӨРКЕНДЕУДІҢ НЕГІЗІ
Серик Акылбай. Конституция – мощный двигатель успешного развития Казахстана
Рахмет Мукашев. Созидательный потенциал Основного закона не исчерпаем
Виктор Малиновский. Незыблемые основы казахстанского конституционализма
 
ЗАҢ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Кайрат Мами. Основные этапы развития судебной системы Республики Казахстан
Берик Имашев. Конституция: верховенство, стабильность и динамизм
Кайрат Нурпеисов. Лидер Нации – основатель современного правового государства
 
САЙЛАУ – ХАЛЫҚТЫҢ ӨЗ ЕРКІН БІЛДІРУІ
Куандык Турганкулов. Эволюция избирательной системы в свете конституционного развития Казахстана
Марат Сарсембаев. Соответствуя демократическим критериям
 
ТАРИХ ТОЙЫ – ХАЛЫҚ ТОЙЫ
Ғани Қарасаев. ХVІІ ғасырдағы қазақ хандығы және Алтынайұлы Қарасай батыр
Лида Бөкешова. Ұлы далаға лайықты ұлы тойдың ұлықталуы
 
БІЗДІҢ СЕРІКТЕСТЕР
Сергей Бирюков. Очередной вызов мирового экономического кризиса и ответ Казахстана
 
МУЗЕЙ ЖИНАҚТАРЫ
Гүлнар Әбдібекова. Ата заң және оны әзірлеудегі Елбасы Н. Назарбаевтың үлесі
 
МУЗЕЙ: БАСТАМАДАН НӘТИЖЕГЕ ҚАРАЙ
Гүлмахира Топанбаева. Өркениетті орда тынысы
 
БІЗДІҢ СҰХБАТ
Николай Акуев. Нұрсұлтан Назарбаев – тәуелсіз Қазақстанды өркендеткен тұлға
 
КӨРМЕЛЕР
Канат Бустекбаев. Мост между прошлым и настоящим...
 
МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСЫ
Әсия Оспанова, Үкіжан Қабыкеева. Менің Қазақстаным – менің болашағым
Даметкен Кушунова. Обучая, воспитывать Гражданина и Патриота
 
ПРЕЗИДЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ХРОНИКАСЫ
Қазақстан Республикасы Президенті қызметінің хроникасы (2015 жылдың IІ тоқсаны)