«Мирас» журналы

«NN JOURNAL», № 1 (1) / 2019 ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Еуразиялық идеясы және интеграциялық бастамалар: жаңа көзқарастар»   МАЗМҰНЫ Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзі

«NN JOURNAL», № 2 (2) / 2019 ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Лидерлік: қазақстандық формат» Тема номера: «Лидерство: казахстанский формат» The subject: «Leadership: kazakhsta’s format»   МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS   Редакция таңдауы Выбор редакции Editor’s Choice

«NN JOURNAL», № 3 (3) / 2019 ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Елдің индустриалды болашағы»  Тема номера: «Индустриальное будущее страны»   The subject: «The industrial future of the country»   МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS   Редакция таңдауы

«NN JOURNAL», № 4 (4) / 2019 ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Жаһандық мегатрендтегі Қазақстан жолы» Тема номера: «Казахстанский путь в глобальных мегатрендах» The subject: «Kazakhstan Way in Global Megatrends»   МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS   Редакция таңдауы Выбор редакции Editor’s Choice