Кітапхана басылымдары

«ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ: МӘҢГІЛІК ЕЛ» ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Қазақстан жолы: Мәңгілік Ел» оқу-әдістемелік кешені «Қазақстан жолы: Мәңгілік Ел» семинар-тренингі бойынша оқу құралы болып табылады. Қосымша оқыту және патриоттық тәрбие беру мақсатында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Кітапханасының қызметкерлері әзірлеген ақпараттық-ағартушылық курсы жастар арасында мәдени келісімді, жалпықазақстандық құндылықтарды, ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың тиімді тетігі ретінде қызмет етеді.

ТЕҢГЕ – ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ АЙШЫҚТЫ БЕЛГІСІ

Альбом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

ҚАЗАҚСТАН – БІРЛІК ПЕН ТАТУЛЫҚ МЕКЕНІ

Альбом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және лидерлік феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев және ұлтаралық пен конфессияаралық әрекеттестік негізі ретіндегі жаңа қазақстандық патриотизм» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

«ЕЛБАСЫ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР. 1940–1960 ЖЖ.» КАТАЛОГІ

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНЫҢ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯЛАНУЫ КОНТЕКСІНДЕГІ АЗАМАТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Монографияда бірегейлік саласындағы шетелдік және отандық авторлардың еңбектеріндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер негізінде, сонымен қатар бірегейліктің қазіргі жағдайы мен деңгейін сипаттайтын бұқаралық ақпарат құралдарында жүргізілген контент-сараптамалардың нәтижелері ұсынылған. Қазақстан Республикасындағы демократиялық қайта жаңғыру контексінде қазақстандық қоғамда азаматтық бірегейлікті қалыптастырудың ерекшеліктері баяндалған.  

«ЕЛБАСЫТАНУ» КУРСЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ

Құрал «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға  және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.