Кітапхана басылымдары

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ»

 «Мәңгілік Ел» идеясы: кеше, бүгін, ертең» ұжымдық монография бар. Кітапта халықтың әл-ауқаты мен оның жарқын болашағын ойлайтын, қазақстандық қоғамның жаңа моделінің негізін қалаушы ретіндегі Елбасының рөлі айқындалған.

«БІР БЕЛДЕУ – БІР ЖОЛ»: ҚЫТАЙДЫҢ ГЕОСАЯСИ МҮДДЕСІ

Қытай Халық Республикасының «Бір белдеу, бір жол» сыртқы саяси бастамасына арналған болжамдық-сараптамалық баяндамада жаңа қытайлық жобаның бірқатар геосаяси аспектілері көрсетілген, оның ішкі мазмұны мен инфрақұрылымдық негізіне сараптама жасалған.