Кітапхана басылымдары

«ЕЛБАСЫТАНУ» КУРСЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ

Құрал «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға  және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

МУЗЕЙ САБАҚТАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

Музей сабақтарының жинағы / жалпы ред. басқ. Астана: Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Кітапханасы, 2017. – 74 б. – Қазақ, орыс тілдерінде. Бұл жинаққа Мәңгілік қазақ елінің қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқарған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың қызметін танып-білуге және зерттеуге бағытталған сабақтар мен сабақ сценарийлері жинақталған.

УАҚЫТ ҚҰДІРЕТІ: МУЗЕЙ ТОПТАМАСЫНЫҢ КАТАЛОГЫ

Уақыт құдіреті: музей топтамасының каталогы /жалпы баспа бойынша А. С. Сағынғали, К. Қ. Ақтаева; құр.-авт. А. Н. Дөненбаева. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2016. – 60 б. Каталогта алғаш рет Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің жинағындағы сағаттар топтамасы туралы мағлұматтар беріліп отыр.

ЕЛІМ МЕНІҢ

Елім менің / Құраст. Л. Омарова, Г. Атабаева, жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана, 2016. – 56 б. Брошюра «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру шеңберінде дайындалды.

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕРА НАЦИИ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАЦИИ: ФОТОАЛЬБОМ

Инициативы Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева в формировании интеллектуальной нации: фотоальбом / под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой; авт.-сост.: Ж. Н. Молдабекова. – Астана: Музей Первого Президента Республики Казахстан, 2015. – 66 с.

ФОТОАЛЬБОМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-ЛЕТИЮ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Фотоальбом, посвященный 25-летию введения института президентства в Казахстане / под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой; авт.-сост.: Н. К. Мусина, Г. А. Рамазанова. – Астана: Музей Первого Президента Республики Казахстан, 2015. –84 с.

ЕЛБАСЫ: ӨМІРБАЯНЫ, БАСТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ САЯСИ ҰСТАНЫМЫ. ЗАМАНДАСТАР ЕСТЕЛІКТЕРІ

Елбасы: өмірбаяны, бастамалары және саяси ұстанымы. Замандастар естеліктері / Автор-құраст. Л. Омарова; жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана, 2015. –132 б. Жинақ «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: өмірбаяны, бастамалары және саяси ұстанымы» ғылыми бағдарламасы «Әлем Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев туралы» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІҢ БЕЛГІСІ

Мемлекеттік рәміздер – егемендігіміздің белгісі: ғыл.-әдіст. құрал / ғыл. ред. басқ.А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова; авт.-құраст. Г. Ә. Рамазанова. – Астана: ҚР ТПМ, 2016. – 88 б. – қазақ тілінде Ғылыми-әдістемелік құрал «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасының «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан» ғылыми жобасын жүзеге асыру шеңберінде дайындалды. Еңбекте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы кеңірек әрі жан-жақты мағлұмат беріледі.

ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗДАР

Ұлағатты ұстаздар / Жалпы ред. басқарған А. С. Сағынғали,Б. М. Қайыпова; автор–құраст.: Л. А. Омарова, Г. М. Атабаева. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің  Музейі, 2016. – 44 б. – Қазақ, орыс тілдерінде.

Беттер