Кітапхана басылымдары

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейінде ғылыми-іздестіру жұмысының ұйымдастырылуы

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейінде ғылыми-іздестіру жұмысының ұйымдастырылуы: тәжірибе, мәселелері және келешегі /автор-құраст. Л. Омарова; жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі,, 2013. -  – 48 б.

Музей педагогикасы

Музей педагогикасы (Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің жұмыс тәжірибесінен): ғылыми-әдістемелік басылым = Музейная педагогика (из опыта работы Музея Первого Президента Республики Казахстан): научно-методическое издание / құраст. Р. Қазбекова, Ә. Оспанова; жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 120 б. – Қазақша, орысша.

Елбасы және Тәуелсіздік «дөңгелек үстел» материалдары

Елбасы және Тәуелсіздік «дөңгелек үстел» материалдары, Астана қаласы, 5 желтоқсан 2012 ж. = Лидер Нации и Независимость: мат. «круглого стола», г. Астана, 5 декабря 2012 г. / ғыл. ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 60 б. – Қазақша, орысша. Жинаққа Тәуелсіздік күніне арналған «Елбасы және Тәуелсіздік» атты «дөңгелек үстел» материалдары енгізілді.

Музей сабақтарының жинағы. 2012–2013 оқу жылы

Музей сабақтарының жинағы. 2012–2013 оқу жылы / жалпы редакциясын басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана, 2013. – 130 б. Бұл жинаққа келешек ұрпақтың ұлттық бірлігі жарасқан, бүкіл халқы экономикалық әл-ауқатты, тәуелсіз, саяси тұрақты, демократиялық мемлекет құру мен оны дамытудағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің қызметін жүйелі түрде зерттеуге әрі тарихи рөлін танып-білуге ықпал ететін сабақтар мен сабақ сценарийлері жинақталған.

Музей сабақтарының жинағы. 2011–2012 оқу жылы

Музей сабақтарының жинағы. 2011–2012 оқу жылы / жалпы редакциясын басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана, 2013. – 130 б. Бұл жинаққа келешек ұрпақтың ұлттық бірлігі жарасқан, бүкіл халқы экономикалық әл-ауқатты, тәуелсіз, саяси тұрақты, демократиялық мемлекет құру мен оны дамытудағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің қызметін жүйелі түрде зерттеуге әрі тарихи рөлін танып-білуге ықпал ететін сабақтар мен сабақ сценарийлері жинақталған.

Теңге – тәуелсіздіктің символы

Теңге – тәуелсіздіктің символы (Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының 20 жылдығына арналған музейлік жәдігерлердің каталогы)/жалпы ред. басқарған С. Т. Нұраханов, А. С. Сағынғали; авт.-құраст. К. Қ. Ақтаева, С. Қ. Сағымбаев, З. А. Әубәкірова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 90 б.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің рөлі

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің рөлі: ұжымдық монография / жалпы ред. басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 136 б.

Елбасы және тәуелсіздік

Елбасы және тәуелсіздік. «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің еңбектері» сериясынан: мақалалар жинағы / жалпы ред. басқарған С. Т. Нұраханов, А. С. Сағынғали. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 228 б.

Елбасы және тәуелсіздік

Елбасы және тәуелсіздік: «дөңгелек үстел» материалдары / ғыл. ред. басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана: ҚР ТПМ, 2012. Жинаққа Тәуелсіздік күніне арналған «Елбасы және тәуелсіздік» атты «дөңгелек үстел» материалдары енгізілді.

Көшбасшылық және тұлға

Көшбасшылық және тұлға: ғылыми басылым / жалпы редакциясын басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана: ҚР ТПМ, 2012.

Беттер