Кітапхана басылымдары

Музей сабақтарының жинағы

Музей сабақтарының жинағы / Жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова; құраст. Р. Қазбекова, Ә. Оспанова. – Астана, 2011. Бұл жинаққа Музей қабырғасында сынақтан өткен сабақтар мен сабақтан тыс шаралардың сценарийлері кірген. Әрбір сценарий тәуелсіз Қазақстанның дамуына өз үлесін қосатын, бәсекеге қабілетті, отанын сүйетін ұрпақ тәрбиелеуді басты мақсат етіп алған.  

Қазақстан қоғамындағы төзімділік: тарихи тамырлары, мәселелері және конфессиялар арасындағы өзара сұхбатқа қолдау қөрсету

Қазақстан қоғамындағы төзімділік: тарихи тамырлары, мәселелері және конфессиялар арасындағы өзара сұхбатқа қолдау қөрсету: дөңгелек үстел материалдары, Астана қаласы, 26 қыркүйек 2011 ж. Толерантность в казахстанском обществе: исторические корни, проблемы и пути поддержания диалога конфессий: мат. круглого стола, г. Астана, 26 сентября 2011 г. / ғыл. ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: ҚР ТПМ, 2011 – қазақша, орысша.

Елбасы және мәдениет: материалдар мен құжаттар жинағы

Елбасы және мәдениет: материалдар мен құжаттар жинағы / жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана, 2011. «Елбасы және мәдениет» ғылыми мақалалар мен құжаттар жинағы ҚР Тұңғыш Президенті Музейінің «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті және тәуелсіз мемлекеттіліктің жаңғыруы» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

Елбасы және тәуелсіздік. Ғылыми мақалалар мен құжаттар жинағы

Елбасы және тәуелсіздік. Ғылыми мақалалар мен құжаттар жинағы / жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б.М. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2011. «Елбасы және тәуелсіздік» ғылыми мақалалар мен құжаттар жинағы ҚР Тұңғыш Президенті Музейінің «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті және тәуелсіз мемлекеттіліктің жаңғыруы» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

Н.Ә. Назарбаевтың сыртқы саяси бастамалары: ҚР және ЕҚЫҰ ынтымақтастығы траекториясы

Н.Ә. Назарбаевтың сыртқы саяси бастамалары: ҚР және ЕҚЫҰ ынтымақтастығы траекториясы / жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б.М. Қайыпова. – Астана, 2011. Ғылыми мақалалар жинағы «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті және елдегі сыртқы саяси стратегияның қалыптасуы» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды. Жинақ қалың бұқараға арналған және анықтама, оқу құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Атамекен – алтын бесік

Атамекен – алтын бесік / Жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова; автор-құраст. Л. Омарова. – Астана, 2011. Кітапша «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Отбасында, мектепте және әлеуметтік институттарда лидерлік қасиеттерді қалыптастыру» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

Тұлғаны әлеуметтендірудің өзекті мәселелері

«Тұлғаны әлеуметтендірудің өзекті мәселелері (Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің жұмыс тәжірибесінен)» / Ғылыми редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова; автор-құрастырушы Р. Қазбекова. – Астана, 2011. Осы кітапша Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің «Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Республикасының қалыптасу және дамуындағы саяси бастамалары» білім бағдарламасы аясында дайындалды.

Қазақстан жетістігінің сәулетшісі

Қазақстан жетістігінің сәулетшісі / жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. М. Қайыпова; құрастырушылар Г.Б. Қарағызова, Д.С. Мақыбаева. – Астана, 2011. Басылым Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің бастамасымен басталған «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасын жүзеге асыру аясында дайындалды. Кітапшада әлемдік қауымдастық өкілдерінің Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың саяси қайраткер ғана емес, сонымен қатар айрықша тұлға екендігі жайлы айтылған сөздері ұсынылған.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі. Музей Первого Президента Республики Казахстан. Museum of the First President of the Republic of Kazakhstan. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің экспозицияларына арналған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі буклет.

Беттер