Кітапхана басылымдары

Атамекен – алтын бесік

Атамекен – алтын бесік / Жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова; автор-құраст. Л. Омарова. – Астана, 2011. Кітапша «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Отбасында, мектепте және әлеуметтік институттарда лидерлік қасиеттерді қалыптастыру» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

Тұлғаны әлеуметтендірудің өзекті мәселелері

«Тұлғаны әлеуметтендірудің өзекті мәселелері (Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің жұмыс тәжірибесінен)» / Ғылыми редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова; автор-құрастырушы Р. Қазбекова. – Астана, 2011. Осы кітапша Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің «Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Республикасының қалыптасу және дамуындағы саяси бастамалары» білім бағдарламасы аясында дайындалды.

Қазақстан жетістігінің сәулетшісі

Қазақстан жетістігінің сәулетшісі / жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. М. Қайыпова; құрастырушылар Г.Б. Қарағызова, Д.С. Мақыбаева. – Астана, 2011. Басылым Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің бастамасымен басталған «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасын жүзеге асыру аясында дайындалды. Кітапшада әлемдік қауымдастық өкілдерінің Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың саяси қайраткер ғана емес, сонымен қатар айрықша тұлға екендігі жайлы айтылған сөздері ұсынылған.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі. Музей Первого Президента Республики Казахстан. Museum of the First President of the Republic of Kazakhstan. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің экспозицияларына арналған қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі буклет.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президент Музейінің 2010 жылы атқарған қызметі туралы БАҚ материалдарының жинағы

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президент Музейінің 2010 жылы атқарған қызметі туралы БАҚ материалдарының жинағы / жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2011. Жинақта Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің 2010 жылы атқарған қызметіне қатысты БАҚ материалдары ұсынылған.

Астана: Елорданы құру кезеңдері

Астана: Елорданы құру кезеңдері. Ақпараттық-анықтамалық басылым / жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б. М. Қайыпова; автор-құрастырушы Н.Қ. Мусина. – Астана, 2011. Басылым Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Тұңғыш Президент және тәуелсіз мемлекеттіліктің өркендеуі» ғылыми жобасы аясында дайындалды. Оқырман назарына хронологиялық тәртіпте баяндалған, Қазақстан елордасы Астананың жаңа тарихының басты оқиғалары ұсынылған.

Президент және тәуелсіздік

Президент және тәуелсіздік: библиографиялық көрсеткіш/ жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, К.Қ. Ақтаева. – Астана: ҚР ТПМ, 2011. «Президент және тәуелсіздік» аңдатпалы библиографиялық көрсеткішіне Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейі кітапханалық қорындағы тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен қалыптасу тарихына арналған материалдар енгізілген. Материалдарды іріктеуде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевқа сыйға берілген музейлік мәні бар қолтаңбалы авторлық кітаптарға ерекше көңіл бөлінді.

Ұлтаралық және конфессияаралық келісім – Қазақстандағы тұрақтылықтың негізі

Ұлтаралық және конфессияаралық келісім – Қазақстандағы тұрақтылықтың негізі. Буклет Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің «Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтудағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің рөлі» ғылыми жобасы бойынша дайындалды.

Қазақстан және мұсылман әлемі

Қазақстан және мұсылман әлемі: фотоальбом / автор-құрастырушы А. Режапов; жалпы редакциясын басқарған А. Сағынғали, Б.Қайыпова. – Астана, 2011. «Қазақстан және мұсылман әлемі» фотоальбомы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасының «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті және елдегі сыртқы саяси стратегияның қалыптасуы» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

Беттер